עמוד ראשי

מתוך Socsciphd

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

תוכניות מלגות ועיון לדוקטורנטים, הפקולטה למדעי החברה, האוניברסיטה העברית

 
פרופ' אריה קצוביץ, ראש תוכנית הדוקטורנטים הפקולטטית
פרופ' אריה קצוביץ, ראש תוכנית הדוקטורנטים הפקולטטיתאודות

הפקולטה למדעי החברה מפעילה מספר תוכניות רב-שנתיות לדוקטורנטים. דף זה מציג חלק מתוכניות אלו. תוכנית מלגות הנשיא (משלב א' של המחקר, למשך ארבע שנים), תוכנית מלגות הרקטור (משלב ב' למשך שלוש שנים). הקבלה לתוכניות אלה היא תחרותית ביותר ומוכתבת על ידי ההישגים האקדמיים של המועמדים. המרכז האקדמי של התוכנית הוא פרופ' אריה קצוביץ. המרכזת המינהלית של התוכנית היא גב' אביטל מדסון. ראה כאן: לוח אירועי תוכנית הדוקטורנטים


תוכניות נוספות שמופעלת ברמת האוניברסיטה פתחות לתלמידי הפקולטה. ראה במיוחד תוכנית הופמן.

בשנת הלימודים תשע"א הפקולטה מפעילה את סדרות העיון הבאות:


הסדרה הכחולה: אני כאן סדרת מפגשים וסדנאות המכוונים לקידום הקריירה הפרופסיונאלית. יו"ר הסידרה: גב' מיטל בלמס, המחלקה לתקשורת ועיתונאות.


הסדרה הירוקה: אני מתודולוגי סדרת מפגשים וסדנאות בנושאים מתודולוגיים וכלי מחקר. יו"ר הסידרה: גב' שירה דביר, המחלקה לתקשורת ועיתונאות.


הסדרה הכתומה: אני גלובלי מיומנויות הצגה בשפה האנגלית ומיומנויות כתיבה אקדמית. הסידרה מופעלת בשיתוף המחלקה לאנגלית כשפה זרה. יו"ר הסידרה: שירה צימרמן, המחלקה לפסיכולוגיה


הסדרה הזהובה: אני ירושלמי. סיורים והרצאות בעיר ירושלים. יו"ר הסידרה: מר חנן כהן, המחלקה למדע המדינה


הסדרה הסגולה: אני יעיל. כלי מחקר ושימושי מחקר לקידום המחקר. יו"ר הסידרה מר אייל פאר, ביה"ס לחינוך


בצד תוכניות אלו קיימות מסגרות נוספות המופעלות כל ידי מכונים, מחלקות ומרכזי מחקר. לפרטים ניתן לפנות למזכירויות החוגים ולמזכירות ועדת המלגות בפקולטה למדעי החברה. רשת הקשר של תלמידי המחקר בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית הפכה להיות כלי מרכזי של תקשורת עם תלמידי מחקר. תלמידי המחקר מתבקשים להירשם לרשת ולעודד חוקרים צעירים אחרים במחלקות הפקולטה להירשם אליה (אנו מתכוונים בעיקר לתלמידי השלמות לדוקטורט ולתלמידי תואר שני במסלול המחקרי, אשר המחקר בוער בעצמותיהם). בעניין רשתות אתם מוזמנים להיות מנויים גם ברשת סטודנטים ארצית של דוקטורנטים במדעי החברה, קיימת גם רשימה ארצית פעילה מאוד של מדעי החברה (בהגדרה רחבה) של חברי סגל, הנקראת מדעי-החברה-ישראל


.

תוכנית מלגות הנשיא

(התוכנית התקיימה למשך שנה ואז אוחדה עם שאר מלגות הפקולטה)

מרכז אקדמי: פרופ' אריה קצוביץ

מרכזת תכנית דוקטורנטים: גב' מדסון אביטל

מרכזת מלגות לתארים מתקדמים: גב' עדית מור-קליין


המחזור הראשון של תוכנית מלגות הנשיא במדעי החברה התחיל לפעול בשנת הלימודים תשס"ט. החל מתש"ע המלגה מוענקת במסגרת התוכנית הרחבה יותר של מלגות הנשיא לתלמידי המדעיים העיוניים. תלמידים הזוכים במלגה בשלב א' ייהנו ממנה במשך ארבע שנים (אשור המעבר משנה לשנה תלוי בהתקדמות משמעותית במחקר). התוכנית מבקשת לספק מסגרת סיוע כספי, מקצועי וחברתי לסטודנטים לדוקטורט במדעי החברה. התוכנית תקיים פעולות אקדמיות לחבריה וכן לכלל הסטודנטים לתואר שלישי בפקולטה.

היכנס לדף מי ומי במקבלי המלגות כדי להכיר את המחזור הראשון והמחזור השני של זוכי מלגות הנשיא במדעי החברה. כמו כן ניתן בדף זה להכיר את זוכי תוכניות מלגות נוספות שהתקיימו קודם לשנת הלימודים תש"ע ואשר עדיין ממשיכות להתקיים עד הודעה חדשה ו/או סיום הזכאות של המלגאים הקיימים.

.

למקבלי מילגת נשיא במדעי החברה: מחזור ג' ראה כאן

.

קול קורא למחזור השלישי של מלגות נשיא האוניברסיטה העברית במדעי החברה: באביב תש"ע. מועד זה חלף. קול קורא למחזור הרביעי יפורסם ככל הנראה באביב תשע"א.


.


מועדים ותהליכים משמעותיים במהלך הדוקטורט

אני כאן: סדרת הרצאות ומפגשים לדוקטורנטים

יו"ר הסידרה: גב' אילנה שפייזמן, בית הספר למדיניות ציבורית

בסדרת ההרצאות והמפגשים "אני כאן" מכוונת הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית לענות על הצרכים הקבוצתים המקצועיים והחברתיים של תלמידי המחקר בפקולטה.

אנו מאמינות שחשוב שהקשר הבסיסי שבין מדריך ומודרך בתהליך ההכשרה של תלמידי מחקר יהיה חזק, פורה ועשיר יותר ככל שתתפתח מערכת תמיכה מוסדית רחבה יותר בתלמידי המחקר. מסגרת מוסדית זו מיועדת להשלים את המסגרות הקימות ברמת המחלקה והדיסציפלינה ותיתן מענה לצרכים שכרגע אינם מקבלים מענה ברמה המוסדית.

אנו מזמינות את תלמידי המחקר בפקולטה להציע רעיונות להרצאות ומפגשים ואף לקחת את אחריות למפגשים אלו. אנו מזמנים מתנדבים לשבת ראש ולקחת אחריות מקצועית על המפגשים.

.


תוכנית המפגשים של הסידרה אני כאן

.

אני מתודולוגי: סדרת הרצאות ומפגשים לדוקטורנטים

יו"ר הסידרה: גב' שירה דביר, המחלקה לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית.

סדרת ההרצאות והמפגשים "אני מתודולגי" מכוונת הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית לענות על הצרכים המתודולוגיים של תלמידי המחקר בפקולטה, על ידי סטודנטים ועבורם.


הסדרה הנה חלק מהחתירה להכשיר את תלמידי הדוקטורט באוניברסיטה להתמודדות עם עולם מחקרי חדש הדורש התמקצעות ושליטה מקיפה מחד, ואינטר-דסיפלנריות וגיוון, מאידך. מטרת הסדנאות היא לחשוף את הדוקטורנטים באוניברסיטה למתודלוגיות העומדות כיום בחוד החנית המחקרית. הפגישות יוכלו לספק חלון הצצה למתודולוגיות שונות, כמותניות ואיכותניות, ולאפשר העשרה והפרייה הדדית תוך דיון באתגרים, הקשיים והיתרונות של השיטות הנדונות.


תוכנית המפגשים של הסידרה אני מתודולוגי

.

אני גלובלי: סדרת הרצאות ומפגשים בנושאי מיומנויות כתיבה והצגה

יו"ר הסידרה: שירה צימרמן, המחלקה לפסיכולוגיה ונירית תושב-אייכנר, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרפולוגיה

סדרת ההרצאות והמפגשים "אני גלובלי" תאפשר לתלמידי המחקר להתמודד עם הופעות בכנסים בינלאומיים ובכתיבה מדעית לקראת פירסום בשפה האנגלית. הסידרה מופעלת בשיתוף המחלקה לאנגלית לשפה זרה, באוניברסיטה העברית. במסגרת הסדרה אנו מפעילים:

א. קורס לכתיבה אקדמית בשפה האנגלית.

ב. סדנאות כתיבה אקדמית בשפה האנגלית.

ג. פגישות אחד-על-אחד לייעוץ אישי.

ד. סדנאות ומפגשים אודות הצגה בכנסים בינלאומיים ושיפור מיומנויות תקשורת

ה. קבוצות עבודה בכתיבה והצגה אקדמית באנגלית (בתכנון)


תוכנית המפגשים של הסידרה אני גלובלי


.

אני ירושלמי: סדרת סיורים והרצאות בנושאי העיר ירושלים

על אף שהאוניברסיטה העברית ממוקמת בירושלים, רבים מן הסטודנטים ותלמידי המחקר אינם מכירים לעומק את ההיסטוריה של העיר, האתרים המרכזיים בה, והפוטנציאל המחקרי והחוויתי הטמון בה. סדרת הסיורים "אני ירושלמי" (הסדרה הזהובה) מבקשת למלא חלל זה – לחשוף את תלמידי המחקר לכמה מן האתרים המעניינים בעיר, כמו גם להוות מקום מפגש חברתי לדוקטורנטים הבאים מתחומי ידע ומחקר שונים במדעי החברה. במסגרת סדרת הסיורים נתייחס לעיר ירושלים וסביבותיה כטקסט פוליטי, חברתי, תרבותי, סביבתי ועוד, לו פרשנויות שונות.

בשנת הלימודים תש"ע בכוונתנו לערוך כחמישה סיורים אשר יועברו על ידי מדריכי טיולים ומרצים מובילים בתחומם. הסיור הקרוב (השלישי בסדרה) יתקיים ביום שני, 25 בינואר 2010. נשמח לקבל את תגובת הדוקטורנטים והצעותיהם להדרכה וליוזמות אחרות. ניתן בהחלט ליזום שיתוף פעולה בסיורים עם ארגוני חברה אזרחית הפועלים בירושלים.אנא שילחו תגובתיכם לכתובת הדואר האלקטרוני של הסידרה. יו"ר הסידרה: מר חנן כהן ומר שקד ברקת, המחלקה למדע המדינה


ראה עוד בדף תוכנית המפגשים של הסידרה אני ירושלמיאני יעיל: סדרת הרצאות וסדנאות בנושאי טכנולוגיה מחקרית ושימושי מחשב

אנו שמחים לבשר על פתיחתה של סדרת הרצאות חדשה עבור דוקטורנטים במדעים העיוניים באוניברסיטה העברית בירושלים. סדרה זו עוסקת בהכרה ויישום של כלים טכנולוגיים אשר עשויים לשפר ולייעל את עבודת הדוקטורנט הנוגעת למחקר, הוראה ופעילות אוניברסיטאית אחרת.

הכלים המוצגים יכללו כלים לניתוחים סטטיסטיים (כגון תוכנת R ו- MatLab), כלים לניהול רשימות ביבליוגרפיות (כגון Zotero), יישומים מתקדמים של מאגרי מידע מדעיים, שימוש באינטרנט להעברת מחקרים, שימוש ב- Wiki ורשימות דוא"ל ועוד. הצעות לכלים נוספים להדרכה, כמו גם כל משוב אחר, ניתן לשלוח לכתובת הדוא"ל של סדרת ההרצאות.

יו"ר הסידרה הוא מר אייל פאר, דוקטורנט בבית הספר לחינוך. אנו מזמינים מתנדבים נוספים שיסייעו לארגון סדרת ההרצאות!

ראה עוד בדף המפגשים של הסדרה הסגולה
תוכנית מלגות נסיעה קצרות לדוקטורנטים לתלמידי הפקולטה למדעי החברה

הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית בירושלים מודעת לציפיות הגוברות מתלמידי מחקר להשתתף בכנסים ולצאת לחו"ל לצרכי מחקר. לשם כך תעמיד הפקולטה מסגרת לתמיכה בנסיעות קצרות למטרות מחקר וכנסים לתלמידי מחקר. מסגרת זאת תתבסס על תקציב הפקולטה כפי שייקבע מזמן לזמן ביחס 1: 1 עם תקציבי המחלקות, מכונים או החוקרים. התוכנית מיועדת לאפשר נסיעות נוספות מעבר לנסיעה הממומנת על ידי הרשות לתלמידי מחקר. אנו מזמינים סטודנטים לדוקטורט הרשומים במחלקות הפקולטה להגיש בקשות למימון נסיעות. התוכנית מיועדת לאפשר נסיעות נוספות מעבר לנסיעה הממומנת על ידי הרשות לתלמידי מחקר.


'כיצד לנצל היטב את הנסיעה לכנס? - מספר עצות למשתתפי כנסים

קול קורא: מחזור ראשון

גובה המלגות ינוע בין 3000 ל- 8000 ₪ בהתאם לתקציב ומספר הבקשות הראויות שיוגשו. במחזור הראשון יתקבלו בקשות לנסיעות אשר יערכו בין מאי 2010 לדצמבר 2010. מועד אחרון להגשת המסמכים 25 במאי 2010. קול קורא וטפסים להגשה ניתנים להורדה


קול קורא: מחזור שני

גובה המלגות יקבע בכפוף לתקציב ומספר הבקשות הראויות שיוגשו. במחזור השני יתקבלו בקשות לנסיעות אשר יערכו בין ינואר 2011 לדצמבר 2011. מועד אחרון להגשת המסמכים 24 בדצמבר 2010. קול קורא וטפסים להגשה ניתנים להורדה

תוכנית אוניברסיטאית לארגון כנסים על ידי תלמידי דוקטורט

האוניברסיטה העברית בירושלים מעוניינת לעודד תלמידי מחקר להציג את עבודותיהם ולהיחשף לעבודותיהם של אחרים (דוקטורנטים או חוקרים בכירים יותר). לשם כך מציעה האוניברסיטה מענקים לתמיכה באירגון כנסים אקדמיים אשר יאפשרו לממש מטרה זאת. הסיוע יינתן למימון סמינרים אקדמיים, סדנאות בינלאומיות או כנסים מקומיים וארציים. מטרת התכנית היא לעודד השתתפות פעילה של דוקטורנטים באירגון ובהצגה. ניתן להשתמש בתקציב גם להשתתפות (צנועה) בהזמנת אורחים מחו"ל.

קול קורא: מחזור ראשון

קול קורא למחזור הראשון. מועד אחרון 30 ביולי 2010.


.

פרויקט המרחב האקדמי

הפקולטה למדעי החברה מבקשת לעודד יזמות ומנהיגות אקדמית בקרב הדוקטורנטים בפקולטה. לשם כך מציעה הפקולטה מענק בסך של עד 8,000 ₪ למימון פעילות אקדמית יצירתית, שמחוץ לתוכנית הלימודים הרגילה, דוגמת ארגון סדנאות למידה ומחקר, סמינרים, כנסים והזמנת מרצים אורחים. ועדת התוכנית: ד"ר מיכל פרנקל (יו"ר), ד"ר גדעון רהט, גב' קרולין ארוניס בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות לגב' אביטל מדסון במזכירות הפקולטה למדעי החברה.


הזוכה במחזור הראשון:

גב' טלי קלימן מהחוג לפיסכולוגיה שמארגנת יחד עם פרופ' רן חסין סמינר וביקור של פרופ הנק ארטס מאוניברסיטת אוטריכט. בהצלחה לטלי. תוכנית הביקור ניתנת להורדה כאן וכך גם ההזמנה


קול קורא למחזור השני:

קול קורא למחזור השני של פרויקט המרחב האקדמי פורסם ב-19 באוגוסט 2009. ניתן לראות את הקול הקורא למחזור השני כאן. קול קורא נוסף יתפרסם, בכפוף למצב תקציבי בדצמבר 2009 עם תאריך יעד להגשת בקשות ב-1 בפברואר 2009. הזוכים במחזור השני.
. בקר בדף המרחב האקדמי לפרטים נוספים

הזוכה במחזור השני:

גב' אילנה שפייזמן, מבית הספר למדיניות ציבורית.
הצעתה של שפייזמן מכוונת לקידום דיון אינטרדיסציפלינרי בשיטות מחקר איכותניות חדישות ושילובן בשיטות מחקר אחרות.
[מצגת בנושא "מחקר משולב במדעי החברה, חלק 1 "[מצגת בנושא "מחקר משולב במדעי החברה, חלק 2 "].


קול קורא למחזור השלישי:

קול קורא למחזור שלישי של פרויקט המרחב האקדמי פורסם ב 14 באוקטובר אנא פתחו את הקובץ Academic Sphere call 10-11.doc


.

לימוד בחברותא: קבוצות לימוד ודיון לדוקטורנטים

תלמידי דוקטורט באוניברסיטה העברית במדעים העיוניים מוזמנים להגיש הצעות להקמת קבוצות דיון בקמפוס. מטרת הקבוצות היא לעודד את הפעילות האקדמית המחקרית והאינטלקטואלית הבין תחומית מחוץ למסגרת ההוראה פורמאלית בעיקר בקרב תלמידי מחקר. למטרה זו אנו פועלים לעידוד יצירת קבוצות דיון עצמאיות המנוהלות על ידי הדוקטורנטים למענם ובעצמם.

המסגרת ודרכי הפעולה: בשנת הלימודים תשס"ט הוקמו חמש קבוצות דיון בנושאים שהוצעו על ידי דוקטורנטים. קבוצת הדיון תערוכנה כ-10 מפגשים בשנה ותכלול בין 5 ל 12 דוקטורנטים מקשת רחבה של תחומים ודיסציפלינות. דו"חות שוטפים ומסכמים על פעולותיה יועלו לאתר השיתופי של הפרויקט. קול קורא למחזור השני ראה/י באתר לימוד חברותא


אירועי סיום השנה של תוכנית הדוקטורט הפקולטתית

אירועי סיום השנה של הפקולטה בעבר כללו כנס פוסטרים ומפגש חברתי. הודעה על תוכנית סוף השנה לשנת הלימודים תש"ע תבוא בהמשך. רעיונות לתכני הכנס ואירוע הסיום ייתקבלו בברכה.


.

.


תוכנית מלגות הופמן

מנהלים אקדמים: פרופ' עמליה אוליבר לומרמן, פרופ' אהוד דה-שליט.

ועדה אקדמית: פרופ' חנוך גוטפרוינד, פרופ' בועז שמיר.


רכזת התכנית: ליטל מאיירס

התכנית למנהיגות ואחריות ע"ש הרי וסיבליה הופמן התכנית פתוחה לתלמידים מצטיינים מכל תחומי המחקר באוניברסיטה העברית - בשלב א', ב' ובמסלול הישיר (עם קבלת אישור על שלב א'). התוכנית קולטת 12 דוקטורנטים חדשים בכל שנה. התכנית נועדה לאפשר התמקדות בעבודת הדוקטור בשילוב עם פיתוח תובנות ומיומנויות של מנהיגות ואחריות והבנת תהליכים חברתיים, פוליטיים, חינוכיים וכלכליים ברמה הלאומית והגלובלית. התכנית כוללת הרצאות, סמינרים, סדנאות ופרויקט אישי ומיועדת לדוקטורנטים המתכוונים להישאר באקדמיה ולאלו הפונים למגזרים אחרים. התכנית נועדה לעודד תלמידי דוקטור מצטיינים הממזגים מחויבות למסלול לימודים מחקרי מתקדם עם מחויבות למלא תפקידי מנהיגות ואחריות בישראל. תפקידים אלו נוגעים לתחומים מגוונים כגון השרות הציבורי ומגזרי העסקים, הבריאות, התעשייה, המדע או החינוך.


התכנית הינה תלת שנתית והעמיתים בה יזכו במלגה של 15,000 $ בכל שנה.

המחזור הראשון של התכנית החל לפעול בשנה"ל תשס"ח - הנכם מוזמנים להכנס לדף מי ומי בתוכנית הופמן, כדי להכיר את עמיתי התכנית.


קול קורא לשנת הלימודים תשע"ב, מחזור ד'.


תודות לרכזים

רכזי הסדרות הם אבן הראשה של פעילותינו. אנו מודים להם מאוד. תודה למכהנים כראשי סדרות ולפעילים האחרים ותודה למרכזים שסיימו תפקידם (ראו רשימה למטה).

סיימו תפקידם:

גב' גילי המר, מרכזת שותפה של הסדרה הכחולה, אני כאן, תש"ע.

גב' נירית תושב-אייכנר, המחלקה לסוציולוגיה, מרכזת שותפה של הסידרה אני גלובלי, תש"ע;


.

אתרים רלוונטיים לתלמידי דוקטורט

ניתן להוסיף, למעשה רצוי להוסיף...


.

העולם של ויקי

טכנולוגיית ויקי פותחת מגוון של אפשרויות לקידום הוראה ומחקר באמצעות שיתוף פעולה. להלן מספר דוגמאות וקישורים שעשויים לסייע בעניין זה:


כלים אישיים