המרחב האקדמי

מתוך Socsciphd

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הפקולטה למדעי החברה מבקשת לעודד יזמות ומנהיגות אקדמית בקרב הדוקטורנטים בפקולטה. לשם כך מציעה הפקולטה מענק בסך של עד 8,000 ₪ למימון פעילות אקדמית יצירתית, שמחוץ לתוכנית הלימודים הרגילה, דוגמת ארגון סדנאות למידה ומחקר, סמינרים, כנסים והזמנת מרצים אורחים. יתקבלו פרויקטים דוגמת הבאים:

ארגון כנסים וסדנאות

ארגון השתלמויות רלוונטיות לקהל הסטודנטים,

ייזום שיתופי פעולה בינלאומיים עם סטודנטים מחו"ל ,

או שיתופי פעולה בין אוניברסיטאיים בישראל.

יצירת קבוצות מחקר אינטרדיסציפלינריות


ועדת התוכנית: ד"ר מיכל פרנקל (יו"ר), ד"ר גדעון רהט, גב' קרולין ארוניס


סטודנטים לדוקטורט בפקולטה יכולים לבוא בדברים ולשתף פעולה עם מכונים וחוקרים בפקולטה ומחוצה לה על מנת לקדם את הפרויקט ולגייס לו כספים ומשאבים נוספים. על הפעילות להתקיים קמפוס הר-הצופים.

תינתן עדיפות קלה לסטודנטים הפעילים בתוכניות הדוקטורט השונות של הפקולטה ולהצעות הבאות מיותר ממחלקה אחת אולם איכות ההצעה מהבחינה האקדמית, המנהלית, ותרומתה לשיח האקדמי בקמפוס יהוו קריטריונים עיקרי בהחלטת הועדה. הבקשה תכיל לא יותר משלושה עמודים הכוללים:

א. שמות המציע(ים), פרטי התקשרות, שייכות מוסדית, שלב בלימודים

ב. ביוגרפיה קצרה

ג. נושא הפרויקט וחשיבותו (עד עמוד)

ד. תוכנית עבודה ראשונית


בנוסף נדרשת המלצה של חבר סגל באוניברסיטה העברית אשר תתייחס בין השאר לחשיבות הפרויקט ולכישורים הארגוניים של המציעים.

ההצעות יוגשו בהעתקים אלקטרוניים (שמות קבצים באנגלית, שפת הגשה אנגלית או עברית, כל החומר צריך להיות מצורף בדואר אלקטרוני אחד, כולל המלצת חבר הסגל. ההגשה לדואר אלקטרוני של תוכנית הדוקטורנים בפקולטה למדעי החברה


הענקת המענקים תותנה במספר התחייבויות ממקבלם:

א) לספק בתום תקופת המענק דו"ח מסכם לפרויקט.

ב) לציין את תרומת הפקולטה באמצעות התוכנית לקידום הפרויקט.

ג) לעדכן את אתר תוכנית המלגות והעיון של הפקולטה בהתקדמות הפרויקט.

בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות לגב' אביטל מדסון במזכירות הפקולטה למדעי החברה.


הזוכה במחזור הראשון:

גב' טלי קלימן מהחוג לפיסכולוגיה שמארגנת יחד עם פרופ' רן חסין סמינר וביקור של פרופ הנק ארטס מאוניברסיטת אוטריכט. בהצלחה לטלי. תוכנית הביקור ניתנת להורדה כאן וכך גם ההזמנה

קול קורא למחזור השני:

קול קורא למחזור השני של פרויקט המרחב האקדמי פורסם ב-19 באוגוסט 2009. ניתן להוריד את הקול הקורא למחזור השני כאן

  • המועד האחרון להגשת הצעות לאירועים שיערכו עד סוף שנת הלימודים תש"ע (2009-19 הוא ה-1 בנובמבר 2009. קול קורא נוסף יתפרסם, בכפוף למצב תקציבי בדצמבר 2009 עם תאריך יעד להגשת בקשות ב-1 בפברואר 2009


.


.

כלים אישיים